งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี แหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง 31 ม.ค. 2558