บริษัท เครเดนซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมี นายอดิศร มาลีวงศ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท และในปัจจุบันทางบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน อันประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรงานระบบประปา รวมถึงทีมงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานภาคสนาม

ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี เราได้ให้ความสำคัญของการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา เราจึงพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และมีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบโครงสร้างรวมถึงการก่อสร้าง ซึ่งการันตีด้วยผลงานต่างๆ ของเราไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม สโมสร สระว่ายน้ำ บ้านพักอาศัย สำนักงานและอาคารสูง รวมถึงงานก่อสร้างทั่วไป

อีกทั้งเรายังคงมุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาระบบและเทคนิคการทำงานอยู่เสมอ โดยทีมงามที่มีประสบการณ์ มีความใส่ใจ รับผิดชอบการทำงานทั้งขณะลงมือทำและหลังส่งมอบงาน เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจสูงสุด

OUR TEAM

กรรมการผู้จัดการ

คุณอดิศร มาลีวงศ์

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

คุณพิมล เจริญยิ่ง

ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม

คุณปิยะ สุวรรณมงคล

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

คุณชำนาญ น้อยพิทักษ์

HISTORY

2546 ก่อตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท

2553 บริษัทสร้างที่ทำการแห่งใหม่แล้วเสร็จ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท

2557 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 35 ล้านบาท

ปัจจุบัน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท

HISTORY

2546

ก่อตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

2547

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท

2553

บริษัทสร้างที่ทำการแห่งใหม่แล้วเสร็จ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท

2557

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 35 ล้านบาท

ปัจจุบัน

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท

Why Credence ?

เหตุผลที่ต้องเลือกบริษัทเครเดนซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ความมั่นคงทางการเงิน

ให้บริการครบวงจร

ทีมงานมีศักยภาพ

งานดีมีคุณภาพ

บริการหลังการขาย

ผลงานเป็นที่ยอมรับ

พันธกิจและ วิสัยทัศน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ

สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์ของทีมงาน ส่งมอบงานตรงตามเวลา บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกสรรวัสดุที่มีคุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นที่สุด ด้วยคุณภาพมาตราฐานการก่อสร้าง

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านงานก่อสร้างแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรมงานก่อสร้างที่ทันสมัยและทีมงานที่มากประสบการณ์ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับมาตราฐานงานก่อสร้างให้ทัดเทียมระดับสากล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านงานก่อสร้างแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรมงานก่อสร้างที่ทันสมัยและทีมงานที่มากประสบการณ์ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับมาตราฐานงานก่อสร้างให้ทัดเทียมระดับสากล